inteligentny domDom inteligentny to taki, w którym poszczególne elementy infrastruktury elektronicznej są ram połączone. Dzięki czemu mogą się one komunikować miedzy sobą a my mamy możliwość nadzoru i zarządzania.

Samo stwierdzenie nakazuje instalowanie w domach instalacji inteligentnych. Nowoczesne budynki mają coraz więcej systemów zautomatyzowanych, dzięki czemu wiele procedur dzieje się automatycznie. Często wykonują one zaawansowane programy, co powoduje, że domy wydają się inteligentne, żyją jak by umiały samodzielnie podejmować decyzje. Ale przecież tak nie jest, algorytmy ich postępowania stworzył człowiek i one realizują to, co im wczesnej zaprogramowano. Systemy reagują odpowiednio dla powstałych sytuacji, może to być np. załączanie ogrzewania, gdy jest chłodno lub chłodzenia, gdy jest gorąco. Naukowcy twierdzą, że powinno się wprowadzać do budownictwa mieszkaniowego zaawansowane systemy sterowania w celu jak najefektywniejszego pozyskiwania i przetwarzania energii odnawialnej. Taka inteligencja ma służyć pewnym celom. Pierwszy i chyba najważniejszy dla większości użytkowników to poprawienie ekonomiki użytkowania budynku. Nie mniej ważne jest bezpieczeństwo, komfort użytkowników i poprawienie oddziaływania budynku na środowisko naturalne. W ramach takich inteligentnych budynków można stwarzać całe systemy, które wspólnie będą działały i będą zależne jeden od drugiego. Chyba najważniejszym systemem w każdym domu jest ten dostarczający ciepło, mam tu na myśli przede wszystkim nowoczesne źródła prądu takie jak kolektory czy pompy ciepła. Kolejny system to wspieranie zasilania energią elektryczną oraz system alarmowy. Są jeszcze systemy tak zwanego komfortu, jest to zarządzanie oświetleniem, żaluzjami itd. Propagowane są dwa systemy budynków inteligentnych, pierwszy to BA a drugi BMS. Pierwszy oznacza komfort i bezpieczeństwo i to rozwiązanie jest najczęściej przygotowywane pod klienta. Podstawowa cecha drugiego jest dowolna możliwość rozbudowywania.