marchewProfesjonalne przygotowanie ogrodu zaczynamy od planu, który powinien uwzględniać poziom terenu, komunikację, podjazdy, ścieżki, nasadzenia, elementy małej architektury, oświetlenie i akcenty wodne.

Powinien on zawierać wizualizację i rzuty. Taki projekt wystarczy do zbudowania ogrodu przez profesjonalną firmę. Cena takiej usługi waha się od 1zł/ za m2 przy dużych ogrodach do 5 zł za metr przy mniejszych. Ale cena ta raczej nie schodzi poniżej 500zł. Kolejny etap to uporządkowanie miejsca pod ogród, jeśli mamy glebę gliniastą to wykonujemy piaskowanie. Za przywóz ziemi musimy liczyć 600 – 900zł za samochód 25t. Potem wyznaczmy ścieżki, rabaty, trawniki, wykonujemy też niezbędne instalacje, jeśli takie były uwzględnione. Dopiero na tym etapie prace powinna rozpocząć ekipa brukarska, zastosować tu można całą gamę materiałów. Przed posadzeniem roślin warto rozłożyć geowłókninę, ograniczy ona rozrost chwastów i jednocześnie zapobiegnie wysychaniu podłoża. Potem zakładamy trawnik, na tym etapie musimy podjąć decyzję czy będziemy go chroni c przed kretami, siatka przeznaczona do tego kosztuj 3-4 zł za metr. I najważniejsze, trawa z siewu czy z rolki. Trawa z roli kosztuje od 20 do 30 zł za metr wraz z ułożeniem. Trawa z siewu jest połowę tańsza. Jak widać profesjonalne założenie ogrodu to spora inwestycja.